24 lutego 2017

Letnie stypendia dla nauczycieli na uniwersytecie katolickim w Louvain-la-Neuve

ORE zaprasza romanistów do przesyłania zgłoszeń na letnie stypendia na Uniwersytecie w Louvain-la-Neuve w Belgii. Bardzo prosimy o dokładne przeczytanie wszystkich informacji i załączników.

Organizator: Przedstawicielstwo Walonia-Bruksela Ambasada Belgii W Warszawie

Forma: Międzynarodowe szkolenie doskonalące

Adresaci: Czynni zawodowo nauczyciele języka francuskiego (ewentualnie osoby dopiero zaczynające pracę w zawodzie).

Cele szkolenia: Szkolenie przeznaczone jest dla romanistów lub osób dopiero rozpoczynających pracę w charakterze nauczyciela języka francuskiego (znajomość języka francuskiego na minimalnym poziomie B2, według ESOKJ). Celem szkolenia w Belgii jest doskonalenie znajomości języka francuskiego oraz dydaktyki nauczania FLE.

Miejsce: Uniwersytet katolicki w Louvain-la-Neuve

Data rozpoczęcia: Od 24 lipca 2017 (z możliwością zakwaterowania od 23 lipca)

Data zakończenia: Do 11 sierpnia 2017 (z możliwością wyjazdu 12 sierpnia)

Szczegółowe informacje: https://www.ore.edu.pl/wydzialy/wydział-rozwoju-kompetencji-kluczowych/7387-letnie-stypendia-dla-nauczycieli-na-uniwersytecie-katolickim-w-louvain-la-neuve