21 lutego 2017

Międzynarodowy Konkurs Graficzny

Organizatorem konkursu we współpracy z Małopolskim Klastrem Poligraficznym jest Zespół Szkół Poligraficzno-Medialnych im. Zenona Klemensiewicza w Krakowie. Konkurs skierowany jest do uczniów techników i liceów ogólnokształcących w kraju i zagranicą.

Celem konkursu jest upowszechnianie i popularyzacja artystycznej fotografii cyfrowej i grafiki reklamowej oraz rozwijanie kreatywności w przygotowaniu projektu.

W roku 2017 prace konkursowe powinny mieć formę plakatu o zawartości merytorycznej i parametrach technicznych opisanych poniżej.  Plakat pt. „Recykling – ratunek dla świata” powinien wywołać u odbiorcy refleksję pozytywną bądź negatywną – wobec wszelkich zjawisk związanych z recyklingiem w bardzo szerokim rozumieniu. Można założyć, że plakat stanowić będzie część kampanii społecznej, która ma uświadomić młodzieży wzrastające znaczenie wykorzystania materiałów pochodzących z recyklingu. Merytorycznie praca może mieć charakter ogólny lub skoncentrowany na wybranym wąskim temacie powiązanym z głównym hasłem Konkursu.

Szczegółowe informacje: http://zspm.malopolska.pl/konkurs/