21 lutego 2017

Program edukacyjny dla uczniów i nauczycieli w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN na II semestr 2017

Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie proponuje bogatą ofertę edukacyjną dla uczniów i nauczycieli: warsztaty historyczne, kulturowe i antydyskryminacyjne, spotkania ze świadkami historii, oprowadzanie po wystawie stałej oraz specjalne kursy doskonalące.

Nasz program edukacyjny skierowany jest do uczniów wszystkich poziomów szkół i ich nauczycieli. Wszystkie zajęcia są prowadzone przy pomocy najnowszych metod i środków dydaktycznych oraz pomagają w realizacji programu dydaktycznego i wychowawczego, który obowiązuje we wszystkich polskich szkołach i przedszkolach.

Warsztaty historyczne i kulturowe zaczynają się i kończą w salach Centrum Edukacyjnego. W środkowej części zajęć uczestnicy i uczestniczki pracują w grupach w wybranych galeriach wystawy stałej. Chcemy stworzyć sytuację edukacyjną, w której dzieci i młodzież uczą się poprzez doświadczenie i działanie. Przestrzeń wystawy jest najważniejszym elementem takiego doświadczenia. W salach edukacyjnych odbywają się również warsztaty antydyskryminacyjne (uczniowie uczestniczą w ćwiczeniach symulacyjnych i dyskusjach) oraz niektóre zajęcia dotyczące Zagłady.

Warsztaty i oprowadzanie po wystawie dla szkół

Dzięki wsparciu udzielonemu z funduszy norweskich i EOG przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię do końca uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych mogą brać udział w warsztatach historycznych, kulturowych i antydyskryminacyjnych realizowanych w ramach programu „Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe”. Równolegle w Muzeum POLIN prowadzone są nowe, płatne warsztaty o kulturze i tradycji Żydów polskich dla wszystkich grup wiekowych.

Warsztaty edukacyjne dla dzieci i młodzieży szkolnej przedstawiają 1000-letnią historię Żydów polskich jako integralną część historii Polski. Uczą tolerancji, otwartości na świat i akceptacji różnorodności kulturowej. Zostały przygotowane przez specjalistów, którzy dopasowali je do podstawy programowej różnych przedmiotów nauczania.

  • >>warsztaty dla klas 1-3 szkół podstawowych
  • >>warsztaty dla klas 4-6 szkół podstawowych
  • >>warsztaty dla gimnazjów
  • >>warsztaty dla szkół ponadgimnazjalnych

Uczniowie wraz z nauczycielami mogą również zostać oprowadzeni po wystawie stałej lub jej fragmentach na jednym z pięciu specjalnie opracowanych, interaktywnych spacerach edukacyjnych. Dzięki udziałowi w programie „Muzeum za złotówkę” dzieci powyżej 7 roku życia oraz ucząca się młodzież do 26 roku życia mogą obejrzeć wystawę, kupując bilet w cenie 1 złoty.

Spotkania ze świadkami historii

Ważnym elementem programu edukacyjnego w Muzeum POLIN są spotkania uczniów ze świadkami historii. Ideą programu jest poznawanie historii poprzez rozmowę. To niepowtarzalna szansa, by uczniowie zetknęli się z tematami, które znają z podręczników i lekcji historii. Dla wielu z nich takie spotkanie jest bardzo ważnym, poruszającym doświadczeniem, które pomaga w zrozumieniu historii Żydów polskich. Spotkania rozpoczynają się o godzinie 12.00 i trwają 2 godziny. W spotkaniu może uczestniczyć klasa, uczniowie z kilku klas szkolnych lub społeczność całej szkoły.

Zapraszani na spotkania goście są członkami Stowarzyszenia „Dzieci holocaustu” w Polsce lub członkami „Polskiego Towarzystwa Sprawiedliwych wśród Narodów Świata”, są naocznymi świadkami historii.

Kursy doskonalące dla nauczycieli

Muzeum POLIN posiada również ofertę dla nauczycieli, proponuje trzy kursy doskonalące:

  1. Jak uczyć o historii polskich Żydów
  2. Izrael – historia, kultura, społeczeństwo
  3. 1000 lat historii Żydów w Polsce

Spotkania odbywają się w środy o godz. 16:30 w Muzeum POLIN. Na każde ze spotkań można się rejestrować oddzielnie. Na koniec cyklu osoby uczestniczące otrzymają certyfikat na podstawie list obecności prowadzonych na wszystkich spotkaniach.