20 lutego 2017

Kampania informacyjna popularyzująca funkcjonowanie numeru alarmowego 112 oraz zasady prawidłowego korzystania z tego numeru

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy rozpoczął w 2016 r. kampanię informacyjną popularyzującą funkcjonowanie numeru alarmowego 112 oraz zasady prawidłowego korzystania z tego numeru. Celem kampanii jest podniesienie świadomości społecznej w przedmiotowym zakresie, w szczególności wśród dzieci i młodzieży, a także ograniczenie skali negatywnych zachowań obejmujących fałszywe i bezzasadne zgłoszenia, które skutecznie blokują numer alarmowy i uniemożliwiają szybkie dodzwonienie się osobie realnie potrzebującej pomocy.

Wszystkie materiały dotyczące przedmiotowego projektu znajdują się na oficjalnej stronie internetowej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego i mogą być bez ograniczeń wykorzystywane podczas zajęć edukacyjnych i wychowawczych we wszystkich typach szkół, a także w uczelniach oraz innych podmiotach realizujących zadania z zakresu edukacji dla bezpieczeństwa.

Zachęcamy do korzystania z materiałów edukacyjnych opublikowanych na stronie:

  • http://www.bydgoszcz.uw.gov.pl/film-edukacyjny-pn-112-w-kolejce-po-zycie.html