17 lutego 2017

Nauczyciel Kraju Ojczystego

„Świat takich nauczycieli chwalił i chwali,
którzy ucząc chodzili, a chodząc nauczali”
(Józef Minasowicz)

Nauczyciel Kraju Ojczystego to wyróżnienie honorowe w postaci tytułu i medalu, nadawane przez Zarząd Główny  Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego  w uznaniu szczególnych  zasług  związanych  z  prowadzeniem  systematycznej  minimum 10-letniej pracy związanej z upowszechnianiem turystyki i krajoznawstwa wśród dzieci i młodzieży.

Nauczyciel Kraju Ojczystego to nauczyciel, który przybliża dzieciom i młodzieży piękno naszej Ziemi Ojczystej i uczy pojmowania Polski,  wprowadza młodych na turystyczne szlaki, by poznawać zakątki naszego kraju, uczy odkrywania krajoznawczych skarbów i smakowania prawdziwej wędrówki, kształtuje w  młodym pokoleniu Polaków nawyki aktywnego i  racjonalnego uprawiania różnych form turystyki i krajoznawstwa.

Wyróżnienie nadaje Zarząd Główny PTTK z inicjatywy własnej lub na wniosek:

  • ogniw PTTK,
  • organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
  • organu prowadzącego przedszkole, szkołę lub placówkę oświatową,
  • rektora szkoły wyższej, dyrektora przedszkola, szkoły lub placówki oświatowej,
  • władzy wykonawczej, zarządu organizacji społecznej lub stowarzyszenia, prowadzących statutową działalność turystyczno-krajoznawczą wśród dzieci i młodzieży.

Wnioski składane są do 31 marca każdego roku, podlegają zaopiniowaniu przez Radę Programową do spraw Młodzieży Szkolnej Zarządu Głównego PTTK. Decyzję o nadaniu wyróżnienia podejmuje Kapituła Odznaczeń Zarządu Głównego PTTK.

Wyróżnienie nadawane jest jednokrotnie i wręczane z okazji  Światowego Dnia Turystyki, Dnia Edukacji Narodowej, zakończenia roku szkolnego lub ważnych uroczystości PTTK. Wyróżnienie ustanowił Zarząd Główny PTTK w 2011 roku. Dotychczas Kapituła PTTK przyznała wyróżnienia 216 osobom.

W 2015 roku wśród 25 osób, którym przyznano tytuł „Nauczyciela Kraju Ojczystego” znalazło się dwoje nauczycieli z województwa świętokrzyskiego:

Doceniając ogromną rolę nauczycieli w rozwijaniu krajoznawstwa i turystyki wśród dzieci i młodzieży pragnę zachęcić dyrektorów szkół i inne podmioty do składania wniosków o przyznanie tytułu i medalu „Nauczyciel Kraju Ojczystego”.

Świętokrzyski Kurator Oświaty
Kazimierz Mądzik

Załączniki