17 lutego 2017

6. edycja konkursu „Energia Młodych”

„Energia Młodych” – to już szósta edycja ogólnopolskiego konkursu (wcześniej organizowanego pod hasłem „ENERGIA Przyszłości”). Organizator Energa SA zaprasza uczniów do zmierzenia się z tematem „E‐mobilność w mojej gminie. Wizja roku 2030”. Prace konkursowe można przesyłać do 15 marca 2017 r.

W konkursie mogą wziąć udział zespoły składające się z trzech uczniów pod opieką nauczyciela. Każda szkoła może zgłosić dowolną liczbę zespołów, pod warunkiem, że jeden nauczyciel będzie się opiekował tylko jednym zespołem.

Autorzy pięciu najwyżej ocenionych opracowań zostaną zaproszeni do finału, który odbędzie się 21 kwietnia 2017 roku w Gdańsku. Finaliści zaprezentują swoje pomysły oraz będą odpowiadać na pytania jurorów i konkurencyjnych drużyn. Jury oceni merytoryczną wartość prezentacji i jej formę. Trzy najlepsze zespoły oraz ich opiekunowie otrzymają nagrody rzeczowe, a szkoły, które będą reprezentowali, zdobędą nagrody pieniężne.

Szczegółowe informacje na stronie: energiamlodych.pl