10 lutego 2017

Informacja o stypendiach naukowych w ramach programu „Marzenie o Nauce”

 

Od 15 lutego do 31 marca 2017 roku Fundacja EFC prowadzi kolejny nabór kandydatów do tego programu. W rekrutacji mogą wziąć udział uczniowie trzecich klas gimnazjów zamieszkujący na stałe w miejscowościach do 30 tys. mieszkańców. Stypendia przyznawane są kandydatom, którzy uzyskali semestralną średnią ocen co najmniej 4,5 (lub są laureatami i/lub finalistami konkursów i olimpiad przedmiotowych), a dochód w ich rodzinach nie przekracza 900 zł netto na osobę.

Program adresowany jest do uczniów, których marzeniem jest nauka w II Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Śniadeckiego w Kielcach.

Stypendium obejmuje trzy lata liceum i zapewnia wszystko, co niezbędne do nauki i rozwoju młodzieży: zakwaterowanie i wyżywienie w bursie, podręczniki i pokrycie opłat szkolnych, dodatkowe lekcje języków obcych, wyjazdy na ferie i wakacje, a także, co wyróżnia nasz program, indywidualną opiekę Koordynatorów Regionalnych EFC i psychologa.

Fundacja EFC działa już ósmy rok. Podstawowym celem naszych działań jest wyrównywanie szans edukacyjnych, niesienie pomocy zdolnym młodym ludziom z mniejszych miejscowości, którzy bez udziału Fundacji nie mieliby możliwości realizacji swoich marzeń o nauce w dobrym liceum. Do tej pory przyznaliśmy ponad 511 stypendiów. Możemy poszczycić się już 235 Absolwentami.

W województwie świętokrzyskim z programu Marzenie o Nauce skorzystało już 17 młodych ludzi. Absolwenci programu kontynuują naukę na uczelniach w Polsce i za granicą, między innymi na Uniwersytecie Jagiellońskim, Uniwersytecie Warszawskim, Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, University of Warwick, Queen Mary University of London.

Dane Koordynatora Regionalnego: Łukasz Krzemiński, tel. 696 637 216, lkrzeminski@efc.edu.pl