10 lutego 2017

Konkurs „Bóg, Honor i Ojczyzna” – warsztaty dla uczestników w Kielcach

 Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie (Delegatura w Kielcach) zaprasza na warsztaty przygotowujące do konkursu tematycznego „Bóg, Honor i Ojczyzna – wartości polskiego ziemiaństwa. Warsztaty przeznaczone dla uczniów szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych z województwa świętokrzyskiego rozpoczną się 16 lutego o godz. 10.00, przy ul. Warszawskiej 5 (parter), w Centrum Edukacyjnym IPN „Przystanek Historia” w Kielcach.

Program warsztatów:

  • 10.00 – uroczyste przywitanie gości i rozpoczęcie zajęć
  • 10.15 – wykład dra hab. Jerzego Gapysa, prof. Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach pt. „Etos ziemiaństwa kieleckiego. Wybrane zagadnienia z życia codziennego 1918-1939”.
  • 11.00–11.15 – przerwa
  • 11.15–12.45 – zajęcia warsztatowe „Jak przeprowadzić wywiad ze świadkiem historii? Film dokumentalny jako forma projektu historycznego” prowadzone przez dra Marcina Chorązkiego z OBEN IPN w Krakowie oraz Martę Gorajczyk z Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.

Ponieważ grupa warsztatowa nie może przekroczyć 60 osób, osoby zainteresowane uczestnictwem proszone są dokonanie rejestracji pocztą elektroniczną do 13 lutego wysyłając zgłoszenie na adres: marcin.chorazki@ipn.gov.pl. Prosimy, by zgłoszenia zawierały także informację o liczbie uczniów chcących wziąć udział w zajęciach. O możliwości uczestnictwa zadecyduje kolejność nadesłania zgłoszeń.

Organizatorami konkursu są Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej IPN w Krakowie oraz Polskie Towarzystwo Ziemiańskie, Oddział w Krakowie.