28 sierpnia 2018

Bezpłatny program edukacyjny „Szkoła Dialogu”

Szkoła Dialogu to program edukacyjny, którego celem jest zapoznanie uczniów szkół ponadpodstawowych z historią Żydów w Polsce oraz ich wkładem w społeczny, kulturalny i ekonomiczny rozwój kraju i ich własnych miejscowości. Uczestnicy najpierw odkrywają często zapomnianą historię i kulturę żydowską, a następnie poprzez różnorodne działania prezentują zdobytą wiedzę innym mieszkańcom miejscowości.

Program Szkoła Dialogu rozpoczął się w 2008 roku. Na podstawie wieloletniego doświadczenia edukacyjnego Forum Dialogu, po latach organizowania warsztatów o tolerancji i trudnych pytaniach w dialogu polsko-żydowskim oraz polsko-żydowskich spotkań młodzieży uznaliśmy, że nieznajomość wspólnej historii i wyrosłe przez lata uprzedzenia stanowią najpoważniejszą przeszkodę w dialogu polsko-żydowskim.

Obecnie, gdy program Szkoła Dialogu osiągnął ogólnopolską skalę i co roku bezpośrednio obejmuje swoim zasięgiem około tysiąca uczniów, wiemy, że udało nam się zbudować unikalne przedsięwzięcie edukacyjne, które łączy odkrywanie historii, dekonstruuje uprzedzenia, ale też zachęca do zaangażowania w działania w przestrzeni publicznej własnej miejscowości.

Uczniowie uczestniczą w warsztatach i tworzą swój projekt. Działania skierowane są do uczniów szkół ponadpodstawowych. Uczestnicy programu poznają historię swojej okolicy, często odkrywając zapomniane fakty dotyczące żydowskich mieszkańców, którzy niegdyś współtworzyli społeczny krajobraz danej miejscowości. Samodzielnie odszukują i rekonstruują lokalne dziedzictwo żydowskie, upamiętniając historię Żydów w miejscach, w których sami mieszkają.

Podczas czterech warsztatów prowadzonych przez specjalnie przygotowanych edukatorów Forum uczniowie rozpoczynają osobistą podróż związaną z odkrywaniem przeszłości własnego miasteczka. Przeprowadzają wywiady z członkami swoich rodzin, przeglądają archiwa, rozmawiają z lokalnymi aktywistami, aby zrekonstruować obraz społeczności żydowskiej, która kiedyś żyła w ich miejscowości. To właśnie oni – uczniowie – stają się przewodnikami i przygotowują wycieczki po miejscach związanych z historią Żydów, przeznaczone dla rodziców, sąsiadów, przyjaciół i władz lokalnych. Tamci Żydzi przestają być „obcy” i stają się na powrót sąsiadami, którzy mimo tego że zginęli, nie są zapomniani. Powstają strony internetowe, uczniowie tworzą spacerowniki i trasy turystyczne, które udostępniają online, ale też w lokalnych informacjach turystycznych i urzędach. Stają się przewodnikami swoich własnych nauczycieli, rodziców i burmistrzów.

Mówiąc o życiu przedwojennym, dotykamy też kwestii Zagłady Żydów. Skupiamy się na jej lokalnym wymiarze, na historiach konkretnych osób. Kiedy uczniowie poznają nie tylko historię lokalnej społeczności żydowskiej, lecz także konkretne twarze, ludzi i ich historie, imiona dzieci, które z ich dziadkami siedziały w tej samej szkolnej klasie, zaczynają dostrzegać, jak wielka została po nich pustka. Uczestnicy warsztatów często pierwszy raz dowiadują się, że w ich miejscowości było getto, a nazwy obozów Zagłady przestają być tylko punktami na mapie, stają się w ich świadomości miejscami, w których ginęli także Żydzi z ich miejscowości. Ten moment, gdy nasi uczniowie czują bolesne ukłucie w sercu, jest często ważniejszy niż wiedza o statystykach Zagłady.

Wszystkie zainteresowane programem szkoły zapraszamy do zapoznania się z sekcją Zgłoś szkołę. Znajdą tam Państwo informacje organizacyjne dotyczące programu, a także formularz zgłoszeniowy, którego wypełnienie jest pierwszym krokiem do uczestnictwa w Szkole Dialogu. Nauczycieli i uczniów, którzy już z nami współpracują zapraszamy do korzystania z sekcji Do pobrania. W tym miejscu mogą się Państwo zapoznać z regulaminami i materiałami edukacyjnymi przydatnymi przy tworzeniu Projektu.

Szczegółowe informacje: http://dialog.org.pl/szkola-dialogu/pl/dla-szkol/