10 lutego 2017

Harmonogram spotkań informacyjnych dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych – reforma edukacji

Panie, Panowie
Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych
w województwie świętokrzyskim

Szanowni Państwo,

w dniach 15-17 lutego 2017 r. odbędą się spotkania z dyrektorami szkół i placówek oświatowych
województwa świętokrzyskiego w związku z wdrażaniem reformy edukacji.

Podczas spotkań zostaną omówione tematy związane z wejściem w życie ustaw z dnia 14 grudnia 2016 – Prawo oświatowe oraz Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe i wynikające z nich zadania dla organów prowadzących, nadzoru pedagogicznego, dyrektorów szkół i nauczycieli. Ponadto przedstawione zostaną informacje na temat nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego.

Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniach. Przy każdym z terminów spotkań znajduje się link do rejestracji.

 

Harmonogram spotkań dla dyrektorów szkół/placówek.

Lp. Data/godzina Adresaci spotkania Miejsce Link do rejestracji
1 15.02.2017 r.

godz. 9.00

Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych z powiatów:

– jędrzejowskiego,
– koneckiego,
– włoszczowskiego

Centrum Kultury w Jędrzejowie,

al. J. Piłsudskiego 3

Zarejestruj się
2 15.02.2017 r.

godz. 13.00

Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych z powiatów:

– buskiego,
– kazimierskiego,
– pińczowskiego

Buskie Samorządowe Centrum Kultury w Busku-Zdroju,

al. A. Mickiewicza 22

Zarejestruj się
3 16.02.2017 r.

godz. 10.00

Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych z terenu powiatu kieleckiego

 

Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa
i Nauk Medycznych
im. prof. E. Lipińskiego
w Kielcachul. Jagiellońska 109 A
Zarejestruj się
4 16.02.2017 r.

godz. 13.00

Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych z terenu miasta Kielce Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa
i Nauk Medycznych
im. prof. E. Lipińskiego
w Kielcachul. Jagiellońska 109 A
Zarejestruj się
5 17.02.2017 r.

godz. 14.00

Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych z terenu  powiatów:

ostrowieckiego,
– skarżyskiego,
– starachowickiego

Starachowickie Centrum Kultury

 

ul. Radomska 21

Zarejestruj się
6 17.02.2017 r.

godz. 10.00

Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych z terenu  powiatów:

opatowskiego,
– sandomierskiego,
– staszowskiego

Port Kultury w Sandomierzu (sala widowiskowa)

 

ul. Portowa 24

Zarejestruj się

 

Z poważaniem
Kazimierz Mądzik
Świętokrzyski Kurator Oświaty