27 grudnia 2016

Zarządzenie nr 580/2016 Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 23 grudnia 2016 roku w sprawie ustalenia obowiązującej w 2017 r. opłaty wnoszonej przez placówki i ośrodki prowadzące kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych oraz placówki doskonaleni

Do pobrania: