30 stycznia 2016

Dyplomy Prezesa Rady Ministrów wręczono stypendystom z województwa świętokrzyskiego

W grudniu miały miejsce uroczystości, podczas których wręczono dyplomy Prezesa Rady Ministrów stypendystom z województwa świętokrzyskiego. W I Liceum Ogólnokształcącym im. St. Żeromskiego w Kielcach dyplomy uroczyście wręczali Pan Andrzej Bętkowski, Wicewojewoda Świętokrzyski i Pan Kazimierz Mądzik, Świętokrzyski Kurator Oświaty. W Starostwie Powiatowym w Opatowie i w Muzeum im. Przypkowskich w Jędrzejowie dyplomy wręczali Pan Andrzej Bętkowski, Wicewojewoda Świętokrzyski i Pani Renata Rabczyńska, Świętokrzyski Wicekurator Oświaty.

Zgodnie z zapisami ustawy o systemie oświaty stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznaje się uczniowi szkoły ponadgimnazjalnej, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki. Na rok szkolny 2016/2017 stypendystami Prezesa Rady Ministrów w całym województwie świętokrzyskim jest 136 uczniów.