6 lutego 2017

Komunikat w sprawie planowanej wysokości dotacji przeznaczonej na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych.

Szanowni Państwo,

Prezydenci, Burmistrzowie, Wójtowie

w woj. świętokrzyskim

 

Uprzejmie informuję, że Ministerstwo Edukacji Narodowej dokonało wstępnych

obliczeń dotyczących wysokości dotacji przeznaczonej na wypłatę stypendiów i zasiłków

szkolnych dla województwa świętokrzyskiego w okresie od stycznia do czerwca 2017 roku.

Zwracam się z prośbą o weryfikację naliczonych kwot ze wskazaniem realnego

zapotrzebowania oraz zaplanowanego wkładu własnego zgodnie z art.128 ust. 2 ustawy

o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. ( Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.)

zgodnie z załączoną tabelą.

Powyższe dane należy przesłać wyłącznie drogą elektroniczną na adres:

jadwiga.piwowar@kuratorium.kielce.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 08.02.2017 r.

nr tel. kontaktowego 41 342-19-06.

 

Podpis

Kazimierz Mądzik

Świętokrzyski Kurator Oświaty

Załączniki

Tabela propozycja podziału dotacji
Data: 2017-02-06, typ pliku: XLSX, rozmiar: 21 KB