3 lutego 2017

Nowe projekty rozporządzeń Ministerstwa Edukacji Narodowej skierowane do konsultacji.

Ministerstwo Edukacji Narodowej skierowało do konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych nowe projekty rozporządzeń:

Zachęcamy do zapoznania się z proponowanymi szczegółowymi rozwiązaniami zawartymi w wymienionych projektach aktów prawnych.