23 stycznia 2017

Zespół koordynacyjny do spraw wdrażania reformy

W województwie świętokrzyskim działa powołany zarządzeniem  Nr 6/2017 z dnia 20 stycznia 2017 r. Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty Zespół ds. wdrażania reformy edukacji w województwie świętokrzyskim, w składzie:

Tomasz Pleban – koordynator ds. wdrażania reformy oświaty; Dyrektor Wydziału Organizacji i Rozwoju Edukacji;

Beata Niziołek – koordynator ds. wdrażania podstaw programowych; starszy wizytator Wydziału Nadzoru Pedagogicznego i Strategii;

Urszula Bielejec-Omietańska, koordynator ds. przekazu informacji na temat reformy – wizytator Wydziału Organizacji i Rozwoju Edukacji.

Zdzisława Wielguszewska – starszy wizytator Wydziału Nadzoru Pedagogicznego i Strategii;

Renata Jędrzejewska – starszy wizytator Wydziału Nadzoru Pedagogicznego i Strategii;

Urszula Wojsław Kozłowska – starszy wizytator Wydziału Organizacji i Rozwoju Edukacji.

Dorota Klocek – Radca Prawny.

Andrzej Mącznik – Radca Prawny.

Infolinia Kuratorium Oświaty w Kielcach: 413-421-268e – mail: reformaedukacji@kuratorium.kielce.pl

 

Materiały informacyjne wspomagające samorządy lokalne w kolejnych etapach wdrażania reformy zamieszczane są na bieżąco na stronach: www.reformaedukacji.men.gov.pl orazhttps://kuratorium.kielce.pl/pl/reforma-edukacji/aktualnosci-reforma-edukacji/

 

Zarządzenie w sprawie powołania Zespołu ds. wdrażania reformy edukacji w województwie świętokrzyskim