30 stycznia 2017

Wypoczynek zimowy. Telefon interwencyjny

Od 30 stycznia 2017 r., przez cały okres trwania ferii zimowych na terenie województwa świętokrzyskiego, uruchomiony zostanie

telefon interwencyjny 512 172 140

dla uczestników wypoczynku, rodziców i nauczycieli, który daje możliwość zgłoszenia do Kuratorium Oświaty w Kielcach uwag i wniosków, w sytuacji stwierdzenia nieprawidłowości w organizacji form wypoczynku dla dzieci i młodzieży.