27 stycznia 2017

Komunikat w sprawie wykorzystanych i rozliczonych dotacji udzielonych z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego w roku 2016.

Szanowni Państwo
Marszałek Województwa, Starostowie Powiatów,
Prezydenci Miast, Burmistrzowie i Wójtowie Gmin

Kuratorium Oświaty w Kielcach zwraca się do wszystkich Państwa z uprzejmą prośbą o sporządzenie informacji według załączonego wzoru, w terminie do dnia 1 lutego 2017 roku w zakresie wykorzystanych i rozliczonych dotacji udzielonych z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego w roku 2016.

Należy podkreślić, że zgodnie z art. 168 ust. 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (tj. z dnia 14 października 2016 r. Dz.U. z 2016 r. poz. 1870) ostateczny termin zwrotu niewykorzystanych dotacji z 2016 r. przypada na 31 stycznia br.

Informację należy przekazać w formie papierowej oraz elektronicznej na adres: izabela.bartnik@kuratorium.kielce.pl

Rozliczenia proszę dokonać z dokładnością do złotych i groszy. 

Nr telefonu kontaktowego: 041-342-19-06 (P. Jadwiga Piwowar).

 Z poważaniem
Świętokrzyski Kurator Oświaty
Kazimierz Mądzik

Załączniki

Rozliczenie dotacji 2016
Data: 2017-01-27, typ pliku: PDF, rozmiar: 109 KB
Zał do rozlicz. dział 801
Data: 2017-01-27, typ pliku: XLS, rozmiar: 27 KB
Zał do rozlicz. dział 854
Data: 2017-01-27, typ pliku: XLS, rozmiar: 28 KB