18 stycznia 2017

Sprawozdanie z czwartego szkolenia dla nowo powołanych dyrektorów szkół i placówek oświatowych z województwa świętokrzyskiego, którzy objęli stanowisko z dniem 1 września br.

Miło nam poinformować, że w dniu 10 stycznia 2017 roku w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach odbyło się czwarte spotkanie szkoleniowe dla dyrektorów szkół i placówek z terenu województwa świętokrzyskiego, którzy objęli stanowiska od 1 września br.

Organizatorem szkolenia był Świętokrzyski Kurator Oświaty – Pan Kazimierz Mądzik. Z ramienia Kuratorium Oświaty w Kielcach w spotkaniu wzięli udział: Pan Zbigniew Wojciechowski – Dyrektor Wydziału Nadzoru Pedagogicznego i Strategii, Pani Beata Gawęcka-Ajchel – Zastępca Dyrektora Wydziału Nadzoru Pedagogicznego i Strategii oraz starszy wizytator Wiesław Gruszka i wizytator Renata Jędrzejewska.

W naradzie uczestniczyło 48 dyrektorów. Podczas spotkania koordynator ds. „nowych dyrektorów” – Pan Wiesław Gruszka – starszy wizytator Wydziału Nadzoru Pedagogicznego i Strategii omówił zagadnienia z zakresu ustawowych kompetencji rady pedagogicznej oraz akty prawa wewnętrznego formułowane przez radę pedagogiczną i dyrektora szkoły/placówki.

Uczestnicy spotkania podkreślali szczególne znaczenie organizowanych szkoleń. Informowali, że odgrywają one niezwykle istotną rolę w procesie zarządzania szkołami/placówkami. Kolejne szkolenie planowane jest pod koniec lutego 2017 r

.