17 stycznia 2017

„Wyzwoliciel, okupant czy sojusznik? Armia sowiecka w Polsce” – Centrum Edukacyjnym IPN „Przystanek Historia”

Wykład dr. Michała Zawiszy „Wyzwoliciel, okupant czy sojusznik? Armia sowiecka w Polsce” – Kielce, Centrum Edukacyjnym IPN „Przystanek Historia”, 17 stycznia 2017 r., godz. 17:00.
17 stycznia 2017 r. o godz. 17:00 w Centrum Edukacyjnym IPN „Przystanek Historia” odbędzie się kolejny wykład w stałym cyklu „Historia dla każdego”, w którym historycy prezentują, w przystępnej formie, zagadnienia dotyczące dziejów Polski.
Wykład poświęcony będzie politycznym, gospodarczym i społecznym skutkom wkroczenia Armii Czerwonej na terytorium Polski oraz jej kilkudziesięcioletniej obecności w postaci Północnej Grupy Wojsk. Osobną część wykładu stanowiła będzie próba odpowiedzi na postawione w tytule pytanie o charakter działań militarnych armii Związku Sowieckiego w latach 1944–1945 i jej stacjonowania w Polsce w kontekście uregulowań prawa międzynarodowego oraz stosunków dwustronnych.