23 marca 2018

Ogólnopolski Konkurs Wzrostu Kryształów dla Młodzieży Szkolnej

Celem konkursu jest:

  • zainteresowanie uczniów niezwykłym pięknem świata kryształów;
  • popularyzacja wśród środowisk szkolnych wiedzy na temat wzrostu kryształów i krystalografii oraz pokazanie wkładu tych dziedzin w rozwój nauki i techniki;
  • uświadomienie szerokiemu gronu odbiorców ważnej roli, jaką spełnia krystalografia w fizyce, chemii, biologii, medycynie i farmacji, naukach o żywności, ekologii, technologii oraz w sztuce.

Konkurs jest adresowany do gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej młodzieży szkolnej.

Praca konkursowa polega na wyhodowaniu dowolną metodą, jak najlepszej jakości kryształu lub kryształów (idealną postacią jest monokryształ!). Kryształy mogą być wyhodowane z dowolnie wybranych związków, a następnie przesłane, w określonym terminie wraz z dokumentacją hodowli, do jury konkursu.

Szczegółowe informacje: http://www.if.us.edu.pl/index.php/pl/konkurs-wzrostu-krysztalow