6 listopada 2015

Informacje w języku angielskim o uznawaniu uzyskanego za granicą wykształcenia na stronie MEN

W zakładce Recognition of foreign school certificates and diplomas in Poland na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej zostały umieszczone informacje o aktualnym trybie, zasadach i procedurach uznawania wykształcenia uzyskanego w zagranicznym systemie oświaty, wraz z tekstami przepisów w języku angielskim.