16 stycznia 2017

Konkurs ekologiczny „Na ratunek Ziemi”

Celem konkursu jest propagowanie wiedzy ekologicznej, rozwijanie uzdolnień i zainteresowań przyrodniczych uczniów, uwrażliwianie na piękno otaczającego świata, zrozumienie konieczności ochrony środowiska, integracja ze środowiskiem osób niepełnosprawnych.

Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, podopieczni Fundacji Osób Niepełnosprawnych, Świetlice środowiskowe, Ośrodki Wsparcia Dziennego, uczniowie szkół integracyjnych i specjalnych.

Udział w konkursie jest bezpłatny.

Organizatorzy konkursu:

  • Publiczna Szkoła Podstawowa w Trąbkach
  • Gimnazjum w Niegowici.

Konkurs odbywa się w kategoriach:

  • konkurs literacki – zasięg ogólnopolski
  • konkurs fotograficzny – zasięg międzynarodowy
  • test wiedzy – zasięg wojewódzki

Szczegółowe informacje (regulamin konkursu) –  www.niegowic.edu.pl