13 stycznia 2017

Ogólnopolska debata dotycząca wypracowania standardów funkcjonowania poradni psychologiczno-pedagogicznych

Szanowni Państwo,

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje działania kierowane do systemu poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego. Jednym z zadań podejmowanych w projekcie pozakonkursowym Opracowanie instrumentów do prowadzenia diagnozy psychologiczno-pedagogicznej, jest wypracowanie standardów funkcjonowania poradni psychologiczno-pedagogicznych.

18 stycznia 2017 r. planowana jest ogólnopolska debata dotycząca ww. standardów funkcjonowania poradni psychologiczno-pedagogicznych uwzględniających także założenia diagnozy funkcjonalnej oraz wykorzystania Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania Niepełnosprawności i Zdrowia (ICF) w prowadzeniu diagnozy. Są to nowe rozwiązania proponowane do pilotażowego sprawdzenia w pracy poradni psychologiczno-pedagogicznych i szkół.

W związku z planowanym wydarzeniem oraz działaniami dotyczącymi pilotażowego wdrożenia opisywanych rozwiązań w systemie poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego, serdecznie zapraszamy Państwa do wzięcia w udziału w ogólnopolskiej debacie.

Debata planowana jest dla: pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych, placówek doskonalenia nauczycieli, bibliotek pedagogicznych, szkół, placówek, kuratoriów oświaty, uczelni, jednostek samorządu terytorialnego i innych przedstawicieli instytucji zainteresowanych tą problematyką.

Celem debaty jest zaprezentowanie opracowanych standardów oraz przedyskutowanie założeń dotyczących rozwiązań merytorycznych, organizacyjnych, finansowych oraz prawnych w tym zakresie.

Zapisy na debatę: http://szkolenia.ore.edu.pl/RejestracjaSzkolenie/2563

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w debacie.

Świętokrzyski Kurator Oświaty

Kazimierz Mądzik