10 stycznia 2017

Program Centrum Edukacyjnego IPN Przystanek Historia – styczeń 2017

Centrum Edukacyjne IPN „Przystanek Historia” w Kielcach Warszawska 5,  tel. 696 826 381

 STYCZEŃ 2017

WYDARZENIA OTWARTE

 W objęciach Wielkiego Brata. Sowieci w Polsce 1944–1993

Wystawa ukazuje różne formy uzależnienia Polski od Związku Sowieckiego w latach 1944–1993. Autorzy zaprezentowali szeroki kontekst stosunków polsko–radzieckich, począwszy od wojny polsko–bolszewickiej, przez pakt Ribbentrop–Mołotow, represje sowieckie z lat 1939–1943, Zbrodnię Katyńską, konferencję w Jałcie, porwanie 16 przywódców Polskiego Państwa Podziemnego, aż po opuszczenie terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez ostatnie oddziały Północnej Grupy Wojsk Armii Radzieckiej w 1993 r. Niektóre z tych wpływów można odnaleźć jeszcze dzisiaj, m.in. na ulicach polskich miast. Wystawa obejmuje nie tylko zagadnienia polityczne, gospodarcze, lecz także kulturalne oraz te dotyczące relacji międzyludzkich i sposobów wzajemnego postrzegania się Polaków i Rosjan. Wystawa opracowana przez Oddział IPN w Warszawie.

Wołyń 1943. Wołają z grobów, których nie ma

Wystawa przedstawia historię zbrodni popełnionej na Polakach przez ukraińskich nacjonalistów na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej podczas II wojny światowej. W latach 1943–1945 na rozkaz frakcji Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów, której przywódcą był Stepan Bandera (OUN-B), Ukraińska Armia Powstańcza (UPA) z udziałem ludności cywilnej wymordowała od 100 do 130 tys. Polaków. O zbrodni opowiadają świadkowie wydarzeń. We wspomnieniach przywołują swych pomordowanych bliskich, sąsiadów, nazwy miejscowości. Większość spośród ofiar Zbrodni Wołyńskiej do dziś pozostaje bezimienna. Nieznane są też miejsca ich pogrzebania, bowiem mordercy zacierali ślady swoich czynów. Wystawa prezentuje Kresy Wschodnie w aspekcie terytorialnym, wielonarodowym i wielokulturowym. Omawia sytuację ludności kresowej podczas okupacji, a także założenia narodowościowej polityki ukraińskiej. Zaprezentowane są również działania ukraińskich Sprawiedliwych. Wystawa opracowana przez Oddział IPN w Szczecinie.

Wystawy prezentowane będą w styczniu w godzinach otwarcia Przystanku Historia.

LUDZIE (W) HISTORII

11.01., godz. 17.00: spotkanie „Proces na pokaz” poświęcone Bronisławowi Klimczakowi ps. „Sokół”, którego historia posłuży jako pretekst do ukazania mechanizmów władzy stalinowskiej władnej uczynić zdrajcę nawet z bohatera.

HISTORIA DLA KAŻDEGO

17.01., godz. 17.00: wykład dr. Michała Zawiszy „Wyzwoliciel, okupant czy sojusznik? Armia sowiecka  w Polsce” poświęcony będzie skutkom wkroczenia Armii Czerwonej do Polski oraz próbie określenia charakteru relacji polsko–sowieckich.

KŁOPOTY Z HISTORIĄ

19.01., godz. 17.00: spotkanie z dr. hab. Aleksandrem Lasikiem oraz Jackiem Kwiloszem „Anatomia zbrodni. Auschwitz” dotyczyć będzie najnowszego stanu badań nad niemieckimi obozami koncentracyjnymi, w jego trakcie przedstawiona zostanie również struktura narodowościowa obsady kadrowej obozu KL Auschwitz.

SEANS HISTORYCZNY

25.01., godz. 17.00: projekcja filmów dokumentalnych „KL Auschwitz-Birkenau. Anatomia zbrodni”, reż. B. Kołaczyk (33 min.) oraz „Dni mojego życia… Auschwitz. Historia prawdziwa”, reż. G. Rosengarten (30 min.)

Oba filmy traktują o niemieckim obozie koncentracyjnym – pierwszy prezentuje śledztwo w sprawie zbrodni popełnionych w Auschwitz, drugi jest zapisem relacji byłego więźnia obozu.

 OFERTA DLA SZKÓŁ

 WARSZTATY

16.01., godz. 14:00: szkolenie dla nauczycieli z województwa świętokrzyskiego „Polityka władz komunistycznych wobec społeczeństwa polskiego w latach 1944–1948” w ramach seminarium „Polski wiek XX – losy państwa i narodu”.

SEANS HISTORYCZNY

W ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu proponujemy projekcję filmów dokumentalnych „KL Auschwitz-Birkenau. Anatomia zbrodni” lub „Dni mojego życia… Auschwitz. Historia prawdziwa” w terminie dogodnym dla zainteresowanej szkoły.

 

 

 

Załączniki

IPN Kielce 2
Data: 2017-01-10, typ pliku: JPG, rozmiar: 1 MB
IPN Kielce 1
Przystanek Historia IPN 2
Data: 2017-01-10, typ pliku: JPG, rozmiar: 1 MB