9 stycznia 2017

Trwa przyjmowanie abstraktów na Międzynarodowy Kongres Praw Dziecka

Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN zaprasza na Międzynarodowy Kongres Praw Dziecka, upamiętniający 75-lecie ostatniej drogi Janusza Korczaka, Stefanii Wilczyńskej oraz dzieci. Kongres odbędzie się w dniach 13-15 września 2017 w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN.

Już teraz mogą Państwo zgłaszać pomysły abstrakty wykładów, prezentacji i warsztatów, które mogą Państwo poprowadzić. Ostateczny termin ich przesyłania to 20 stycznia 2017.

Kongres będzie wielodyscyplinarną platformą prezentacji różnorodnych idei i praktyk uczonych, nauczycieli, działaczy społecznych, animatorów kultury, studentów, uczniów oraz przedstawicieli światowego ruchu korczakowskiego.

Wykłady mają być opisem autorskich badań lub innowacyjnych programów, profesjonalnych praktyk i teoretycznych rozważań na tematy odnoszące się lub nawiązujące do Korczakowskiej filozofii, literatury, metodologii i spuścizny. Wykłady powinny być inspirujące i dla uzyskania efektu spójności oraz pobudzenia dyskusji mogą zostać pogrupowane przez Komitet Organizacyjny. Czas wystąpień: 30 minut z dodatkowymi 15 minutami na sesję pytań i odpowiedzi.

Warsztaty i inne nowatorskie formy edukacyjne mają na celu rozwój wiedzy i umiejętności uczestników przy użyciu różnorodnych metod takich jak materiały multimedialne, jak również formy teatralne, artystyczne i eksperymentalne. Każda sesja powinna być interaktywna i praktyczna. Komitet wybierze warsztaty i inne formy, które uzupełnią lub rozszerzą treść przedstawianych wykładów, w duchu promowania nauczania, refleksji i działania. Czas pojedynczego warsztatu to 60 minut.

Decyzja o akceptacji: do 31 marca 2017

Ostateczny termin przesyłania tekstów i prezentacji: 30 kwietnia 2017

Przesyłanie abstraktów oraz informacje dotyczące kongresu: IKAconference2017@gmail.com

Szczegółowe informacje w załącznikach oraz na www.korczak2017.com