5 stycznia 2017

Miejsca Komisji Konkursowych konkursów przedmiotowych dla szkół gimnazjalnych

Wojewódzka Komisja Konkursowa informuje, że miejscem, w którym odbywa się II etap  każdego Konkursu Przedmiotowego dla każdego ucznia jest jego własna szkoła.

Dyrektor każdej szkoły, która zgłosiła uczniów do II etapu konkursów przedmiotowych organizuje w swojej szkole dla tych uczniów Komisję Konkursową wyznaczając odpowiednie pomieszczenie tylko do tego celu.

Komisje Konkursowe powoływane przez Dyrektora szkoły powinny składać się z co najmniej 2 nauczycieli. Nauczyciele Ci nie mogą uczyć przedmiotu z którego odbywa się konkurs. Dyrektor szkoły zobowiązany jest do powołania do Komisji w skład której powołany jest jeden nauczyciel z innej szkoły, niekoniecznie tego samego typu.

Informacje na temat przebiegu konkursów w szkołach,  jak również loginy i hasła dla każdego zgłoszonego ucznia zostały przesłane do każdego gimnazjum  poleconym priorytetem jeszcze przed świętami. Listy zgłoszonych uczniów znajdują się na naszej stronie internetowej.

II etap konkursów zaczynamy już 9 stycznia 2017 r o godzinie 10.00 Konkursem Geograficznym.

Wojewódzka Komisja Konkursowa