5 stycznia 2017

„Recycling na miarę. 4 pory roku” – konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży

Fundacja VIVE Serce Dzieciom wraz z Zespołem Państwowych Szkół Plastycznych im. Józefa Szermentowskiego w Kielcach organizuje konkurs „Recycling na miarę. 4 pory roku”, kierowany do świętokrzyskich szkół podstawowych i gimnazjów. Ideą projektu jest rozpowszechnianie wiedzy dotyczącej możliwości powtórnego wykorzystania materiałów tekstylnych oraz zachęcenie do kreatywnego podejścia do recyclingu.

Konkurs trwa od 12 stycznia do 7 czerwca 2017, kiedy to poznamy laureatów nagrodzonych prac.

Zgłoszenia do konkursu mogą dokonywać szkoły podstawowe lub gimnazja, mające siedzibę w województwie świętokrzyskim. Formularz zgłoszeniowy należy przesłać do 27 stycznia 2017 na adres: fundacja@vive.com.pl. Do konkursu zostanie zaproszonych 30 szkół. O zakwalifikowaniu szkoły do Konkursu zadecyduje kolejność wpływu danego zgłoszenia na wskazany adres mailowy. Każda z 30 szkół uczestniczących w projekcie otrzyma 40 kg bezpłatnych materiałów tekstylnych, w kolorystyce czterech pór roku, pochodzących z recyclingu. Wykorzystają go młodzi artyści do stworzenia prac konkursowych zgodnie z tematyką konkursu.

Laureatów konkursu wyłoni Kapituła, która będzie oceniała zgodność pracy z tematem konkursu, inwencję i pomysłowość oraz estetykę wykonania pracy. Do wygrania są nagrody pieniężne zarówno dla  uczniów jak i szkół. Zwycięskie prace będą zaprezentowane na wystawach oraz w  materiałach promocyjnych.

Informacje o konkursie zamieszczone są na stronach: www.fundacjavive.orgwww.plastyk.kielce.pl;  www.textileupcycling.pl.