4 stycznia 2017

Akademia Twórczej Dydaktyki

Uwaga! Propozycja dla Nauczycieli i Uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Cele przedsięwzięcia:

  • zapoznanie nauczycieli z najnowszymi osiągnięciami w dziedzinach nauk psychologicznych, pedagogicznych, metodycznych i informatycznych w celu dostosowania edukacji do potrzeb współczesnego ucznia,
  • zastosowanie najnowszych „odkryć i zdobyczy” w ww. obszarach w praktyce szkolnej,
  • profesjonalne wspieranie szkół i nauczycieli we wprowadzaniu zmian w szkołach i placówkach oświatowych oraz promowanie ich dokonań na stronie ŚCDN jako przykłady dobrych praktyk.

W ramach przedsięwzięcia proponujemy udział w:

I. MŁODZIEŻOWYCH KONFERENCJACH NAUKOWYCH – MKN – dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, których celem jest zaprezentowanie zainteresowań i potencjału uczniów ukierunkowanych na daną dyscyplinę oraz umożliwienie im zaprezentowania swojej wiedzy i umiejętności w określonym obszarze (np. konferencje dla potencjalnych lekarzy, prawników, informatyków, itp.).

  1. Młodzieżowa Konferencja Naukowa „Jak rozbudzić w sobie żywioł, czyli uczniowskie pasje naukowe”
  2. Młodzieżowa Konferencja Naukowa – Konferencja Młodych Geografów

II. KREATYWNYCH WARSZTATACH METODYCZNYCH – KWM – dla nauczycieli różnych przedmiotów i ich uczniów. Nauczyciele konsultanci organizują warsztaty dla nauczycieli na temat twórczej metody przydatnej na danym przedmiocie, następnie nauczyciel wdraża ją do praktyki i dzieli się doświadczeniem z innymi.

Koordynator projektu:Lidia Pasich; lidia.pasich@scdn.pl, tel. 606 295 897 lub 41 362 45 48, 41 362 45 13 wew. 124.

Szczegóły: