23 grudnia 2016

Rozliczenie rządowego programu „Wyprawka szkolna” 2016 rok

Szanowni Państwo
Prezydenci, Burmistrzowie, Wójtowie
w woj. świętokrzyskim

W związku z zakończeniem realizacji rządowego programu pomocy uczniom w 2016 roku „Wyprawka szkolna” zwracam się z uprzejmą prośbą o rozliczenie ww. zadania w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 stycznia 2017 r.

W związku z powyższym należy uzupełnić 2 tabele z zestawieniem liczby uczniów uczestniczących w programie oraz jego kosztów.

Tabela nr 1 – dotyczy wyłącznie realizacji programu w ujęciu ilościowym z podziałem na poszczególne typy szkół oraz klasy uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Tabela nr 2 – określa wysokość dotacji wydatkowanej poszczególnym grupom uczniów, również z rozbiciem na typy szkół oraz klasy, do których uczęszczają uczniowie.

W celu przekazania danych należy zalogować się na stronie internetowej pod adresem: www.wyprawkakielce.kuratorium.bialystok.pl z wykorzystaniem loginów i haseł używanych poprzednio, a następnie przesłać w formie papierowej do Kuratorium Oświaty w Kielcach.

Dotację należy rozliczać z dokładnością do groszy.

Z poważaniem
Świętokrzyski Kurator Oświaty
Kazimierz Mądzik