23 grudnia 2016

Program Ministerstwa Sportu i Turystyki "Szkolny Klub Sportowy"

Szkolny Związek Sportowy informuje, że od stycznia 2017 roku w całej Polsce, będzie działał nowy program Ministerstwa Sportu i Turystyki "Szkolny Klub Sportowy".

Program polega na umożliwieniu powstania jednej lub dwóch grup w każdej szkole i prowadzeniu z nimi sportowych zajęć pozalekcyjnych. Nauczyciel wychowania fizycznego, który będzie prowadził te zajęcia będzie otrzymywał wynagrodzenie ze środków MSiT za pośrednictwem operatora wojewódzkiego.

Wojewódzkie SZS będą składały wnioski w Ministerstwie Sportu i Turystyki na operatora wojewódzkiego.