20 grudnia 2016

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2017 r. w Kuratorium Oświaty w Kielcach

 

Lp. Przedmiot zamówienia Rodzaj
zamówienia
Orientacyjna
wartość zamówienia
Przewidywany
tryb udzielenia zamówienia
Planowany
termin
rozpoczęcia postępowania -kwartał
Planowany termin realizacji zamówienia-kwartał
1. Wczasy profilaktyczno-lecznicze dla czynnych i emerytowanych pracowników oświaty w Busku Zdroju, Łebie, Kołobrzegu usługi 607 200 przetarg nieograniczony I kwartał czerwiec-sierpień
2. Wczasy profilaktyczno-lecznicze dla matki, ojca, opiekuna prawnego z dzieckiem w Rabce Zdroju i Iwoniczu Zdroju usługi 200 350 przetarg nieograniczony I kwartał lipiec
3. Wczasy wypoczynkowe dla czynnych i emerytowanych pracowników w kraju i za granicą usługi 639 528 przetarg nieograniczony I kwartał lipiec-sierpień
4. Obozy dla młodzieży w kraju i za granicą usługi 166 500 przetarg nieograniczony I kwartał lipiec
5. Zakup usług szkoleniowych w ramach środków na doskonalenie nauczycieli w 2017 roku na terenie województwa świętokrzyskiego usługi 200 000 przetarg nieograniczony II kwartał III-IV kwartał