16 grudnia 2016

Pan Mariusz Zyngier – nauczyciel Zespołu Szkół w Połańcu nominowany do prestiżowej nagrody nauczycielskiej Global Teacher Prize

Miło nam poinformować, że Pan Mariusz Zyngier – nauczyciel przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół im. Oddziału Partyzanckiego AK Jędrusie w Połańcu – jako jedyny Polak został nominowany do Światowej Nagrody Nauczycielskiej Global Teacher Prize, będącej „nauczycielskim Noblem”.

Świętokrzyski nauczyciel znalazł się wśród pięćdziesięciu finalistów z całego świata.

Tę zaszczytną nominację poprzedziła wieloletnia praca nauczyciela pasjonata, który od lat wspiera uczniów w drodze do osiągania przez nich sukcesów. Pan Zyngier jest opiekunem i promotorem kilkudziesięciu laureatów konkursów krajowych i zagranicznych oraz ponad stu laureatów konkursów na szczeblu wojewódzkim. Przyczynił się do uzyskania przez Zespół Szkół w Połańcu tytułów: Szkoła odkrywców Talentów (2011), Szkoła na Medal (2012) oraz Kreatywna Szkoła (2016). Był również inicjatorem i pomysłodawcą projektu TRIANGLE – europejskiego programu modernizacji i kształcenia elektroników przy współpracy z narodowym Instytutem Holenderskim i szkołą w Preszowie na Słowacji.

Pan Mariusz Zyngier w 2014 r. został uhonorowany tytułem Profesor Oświaty nadanym przez Ministra Edukacji Narodowej, w 2006 r. zdobył tytuł Ambasadora Leonardo da Vinci nadawany przez Komisję Europejską oraz szereg wyróżnień i nagród.

25-letnia nauczycielska praca z pasją zaowocowała licznymi nagrodami zdobywanymi przez uczniów Pana Zyngiera. Kilkukrotnie jego uczniowie zdobywali medale i nagrody specjalne na Targach Wynalazczości BRUSSELS INNOVA w Brukseli. Pracując pod kierunkiem Pana Mariusza Zyngiera połanieccy uczniowie opracowali i wykonali m.in. interaktywną laskę dla niewidomych oraz lokalizator dla osób chorych na alzheimera.

Gratulujemy i życzymy sukcesu w finale Global Teacher Prize!!!

Najważniejsze osiągnięcia Pana M. Zyngiera dostępne są tutaj.