14 grudnia 2016

Kampania informacyjno-edukacyjna „Psychoterapia jest dla ludzi”

Łódzka Fundacja Psychoterapii w okresie 17.11-31.12.2016 r. prowadzi ogólnopolską kampanię informacyjno-edukacyjną pod hasłem „Psychoterapia jest dla ludzi”.  Jej głównym celem jest wzrost świadomości społecznej w zakresie profilaktyki zdrowia psychicznego oraz przeciwdziałanie seksualizacji dzieci i młodzieży. Ważnym elementem kampanii jest podniesienie wiedzy Polaków na temat psychoterapii jako skutecznej metody profilaktyki zdrowia psychicznego i fizycznego oraz metody leczenia zaburzeń natury psychicznej, fizycznej i psychosomatycznych.

Przedsięwzięcie realizowane jest poprzez szereg różnorodnych działań informacyjno-edukacyjnych, w szczególności: nagranie  filmu informacyjno-edukacyjnego (https://drive.google.com/file/d/0B-bSvQykDu_RNnNna21wem1sTms/view?usp=sharing), prowadzenie akcji promocyjnej  na fanpage’u Łódzkiej Fundacji Psychoterapii na Facebooku, prowadzenie bloga na stronie internetowej Fundacji: www.terapiapoludzku.org. 

19 grudnia 2016 r. w godz. 9.00-19.00 w Poradni Salomon w Łodzi, przy ul. Piotrkowskiej 125, organizowany jest Dzień Otwarty, na który Fundacja zaprasza wszystkich potrzebujących wsparcia.