14 grudnia 2016

Konkurs dotacyjny w obszarze Edukacja

W dniach 1-31 stycznia 2017 FWPN przyjmować będzie wnioski na projekty w priorytecie Edukacja. O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się projekty polsko-niemieckie: podnoszące jakość dwu- lub wielostronnych relacji poprzez pogłębienie wiedzy na wybrane tematy (w tym specjalistyczne i historyczne); podnoszące kompetencje językowe i wiedzę o kraju sąsiada; służące doskonaleniu zawodowemu i specjalistycznemu; dotyczące edukacji kulturalnej. 

Harmonogram:

  • – Termin składania wniosków: 1-31 stycznia 2017 r.
  • – Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: marzec 2017 r.
  • – Termin realizacji projektów: od 1 kwietnia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.
  • – Okres realizacji projektu jest ograniczony. Projekty powinny zostać zrealizowane do końca 2017.

 Zasady finansowania projektu:

  • – Minimalna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 30 000 zł (6.800 euro), maksymalna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 80 000 zł (18.300 euro)
  • – Wnioskowane dofinansowanie może stanowić maksymalnie 50% kosztów całkowitych projektu.