12 grudnia 2016

Kultura chrześcijańska w dziejach narodu. Materiały edukacyjne dla szkół

Archiwum Państwowe w Opolu prezentuje materiały edukacyjne, które powstały w ramach projektu „Śladami św. Wojciecha w Opolu. Od chrzcielnicy do dokumentu”, realizowanego przez Archiwum Państwowe w Opolu przy wsparciu finansowym Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych w Warszawie pod patronatem Biskupa Diecezji Opolskiej, Prezydenta Miasta Opola oraz Opolskiego Kuratora Oświaty.

Do udziału w projekcie zostali zaproszeni historycy z Uniwersytetu Opolskiego oraz oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego z siedzibą w Opolu. Idea, jaka przyświecała opracowaniu materiałów archiwalnych, które pochodzą z naszego zasobu, wiązała się z pragnieniem ich udostępniania, aby służyły nauczaniu i poznawaniu historii, szczególnie w aspekcie uwypuklenia roli kultury chrześcijańskiej w dziejach naszego narodu. Przy wyborze źródeł uwzględniono wszakże  założenie, że będą z nich korzystać uczniowie i nauczyciele w całym kraju.

Opracowane materiały przeznaczone są do realizacji edukacji historycznej na różnych poziomach nauczania, zarówno w ramach zajęć lekcyjnych, jak i pozalekcyjnych.