8 grudnia 2016

Spotkanie informacyjno-konsultacyjne organizowane w ramach projektu pozakonkursowego „Opracowanie instrumentów do prowadzenia diagnozy psychologiczno-pedagogicznej”

W związku z realizacją kolejnych działań w projekcie pozakonkursowym "Opracowanie instrumentów do prowadzenia diagnozy psychologiczno-pedagogicznej", realizowanym w ramach PO WER, Ośrodek Rozwoju Edukacji zaprasza do udziału w spotkaniu informacyjno-konsultacyjnym skierowanym do pracownicków poradni psychologiczno-pedagogicznych, specjalistów z placówek doskonalenia nauczycieli, specjalistów i ekspertów związanych z pomocą psychologiczno-pedagogiczną.

W czasie spotkania podjęte zostaną następujące zagadnienia:

  • Modelowy zestaw narzędzi diagnostycznych TROS-KA – obszar emocjonalno-społeczny. Diagnoza funkcjonalna z wykorzystaniem narzędzi wchodzących w skład zestawu.
  • Założenia dotyczące diagnozy funkcjonalnej, w tym modelu wdrażania ICF. Narzędzia diagnostyczne i ich adaptacje.
  • Standardy pracy poradni psychologiczno-pedagogicznych.
  • Rola szkoły i poradni w prowadzeniu diagnozy funkcjonalnej z wykorzystaniem Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania Niepełnosprawności i Zdrowia ICF.
  • Modelowy zestaw narzędzi diagnostycznych TROS-KA – obszar emocjonalno-społeczny. Diagnoza funkcjonalna z wykorzystaniem narzędzi wchodzących w skład zestawu.
  • Zagrożenie niedostosowaniem i niedostosowanie społeczne – diagnoza i postepowanie postdiagnostyczne.

Spotkanie odbędzie się w dniach 13-14 grudnia 2016 r. w Hotelu Kuźnia Napoleońska w Paprotni.