7 grudnia 2016

Priorytet 3 „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – sprawozdania

Szanowni Państwo
Marszałek Województwa,
Starostowie Powiatów,
Prezydenci i Burmistrzowie Miast,
Wójtowie Gmin,
Organy prowadzące szkoły i biblioteki pedagogiczne
województwa świętokrzyskiego

Zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą o przedłożenie sprawozdania z realizacji Priorytetu 3: „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”, który dotyczy wspierania w latach 2016 – 2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych zgodnie z załączonymi wzorami.

Jednocześnie uprzejmie przypominam, że do sprawozdania należy dołączyć kopie opisanych oraz podpisanych przez upoważnione osoby faktur/rachunków/innych dokumentów potwierdzających dokonanie płatności.

Ww. rozliczenie z wykorzystania wsparcia finansowego należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 stycznia 2017 roku w wersji papierowej na adres Kuratorium Oświaty w Kielcach 25-516, al. IX Wieków Kielc 3 oraz w wersji elektronicznej na adres: jadwiga.piwowar@kuratorium.kielce.pl

Świętokrzyski Kurator Oświaty
Kazimierz Mądzik