2 grudnia 2016

Kiedy Człowiek był tylko numerem. Obywatele polscy w niemieckich obozach jenieckich, koncentracyjnych oraz obozach zagłady w okresie II wojny światowej – informacja o warsztatach

W dniach 20-21 grudnia 2016 r., w godz. 13:00-15:30, w Centrum Edukacyjnym IPN „Przystanek Historia” przy ul. Warszawskiej 5 w Kielcach odbędą się warsztaty dla nauczycieli i uczniów biorących udział w konkursie „Kiedy Człowiek był tylko numerem. Obywatele polscy w niemieckich obozach jenieckich, koncentracyjnych oraz obozach zagłady w okresie II wojny światowej”.

Uczestnicy warsztatów zapoznają się z historią powstania, funkcjonowaniem i codziennością obozów tworzonych w Niemczech już w pierwszej połowie lat trzydziestych XX w., a później również na obszarach okupowanych przez hitlerowców w okresie II wojny światowej. Osobna część spotkania zostanie poświęcona na prezentację źródeł do tematyki obozowej oraz zbieraniu i wykorzystaniu relacji ustnych.

Koordynatorzy/opiekunowie naukowi konkursu w poszczególnych szkołach zostaną powiadomieni o terminie przewidzianych dla nich warsztatów telefonicznie lub drogą mailową.

Konkurs organizowany jest przez Delegaturę Instytutu Pamięci Narodowej w Kielcach oraz Kuratorium Oświaty w Kielcach. Jego adresatami są uczniowie gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych z terenu województwa świętokrzyskiego. W ramach konkursu uczniowie przygotowują pracę pisemną lub multimedialną dotyczącą osób, miejsc lub wydarzeń związanych z obywatelami polskimi w niemieckich obozach jenieckich, koncentracyjnych lub obozach zagłady. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w maju 2017r.

Świętokrzyski Kurator Oświaty

Kazimierz Mądzik