30 listopada 2016

PILNE – Kształcenie dualne. Ankieta on-line.

Szanowni Państwo
Dyrektorzy
Techników i Zasadniczych Szkół Zawodowych,

Proszę o wypełnienie ankiety on-line, której celem jest zebranie informacji na temat liczby szkół realizujących kształcenie dualne.

Dla każdej szkoły w zespole należy wypełnić osobny arkusz.

Termin wpełnienia do dnia 02.12.2016 r.

Sprawę proszę potraktować jako PILNĄ !

Świętokrzyski Kurator Oświaty

Kazimierz Mądzik