29 listopada 2016

Stanowisko Komisji ds. Testów Psychologicznych Komitetu Psychologii PAN w sprawie kryteriów wiarygodności wyników badań diagnostycznych

Problem wiarygodności dotyczy tych wszystkich badań diagnostycznych, które są podstawą (legitymizują) decyzji dotyczących życiowych spraw wielu ludzi. Chodzi tu zarówno o decyzje urzędowe (przyznanie lub odebranie świadczeń, wydawanie zgód na posiadanie broni czy prowadzenie pojazdów mechanicznych itp. itd.), jak i wyroki sądów.