29 listopada 2016

Szkolenie: Jak uczyć o „Polskim Październiku 1956”. Wykorzystanie materiałów audiowizualnych i wystawy  w edukacji historycznej

Nauczanie historii współczesnej to ważny element edukacji historycznej. Pewne fakty są wciąż odkrywane i na nowo przedstawiane. Warto w tym procesie korzystać z dostępnych środków audiowizualnych.

Szkolenie adresowane jest do nauczycieli konsultantów i doradców metodycznych placówek doskonalenia nauczycieli oraz wszystkich nauczycieli przedmiotów humanistycznych zainteresowanych tematyką. Podczas szkolenia będzie ukazana geneza tworzenia się procesów społecznych i politycznych prowadzących do „Polskiego Października”, przedstawienie ich w aspekcie krajowym i międzynarodowym, ukazania jego skutków oraz procesu odchodzenia od zdobyczy „Polskiego Października 1956”.