29 listopada 2016

Program – "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".

Szanowni Państwo
Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych
w województwie świętokrzyskim,

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przeprowadziło badanie dotyczące niechęci korzystania z programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".

Z badań wynika, że w województwie świętokrzyskim dzieci i młodzież nie chcą korzystać z pomocy w formie posiłku m.in. z powodu strachu przed naznaczeniem w szkole i wśród rówieśników, "niesmacznymi" posiłkami, które przygotowywane są zgodnie z normami krajowymi i nie są przyprawiane oraz brak przyzwyczajenia dzieci do jedzenia zup.

Ponadto w wielu szkołach brak jest stołówek szkolnych.

W związku z powyższym proszę o podjęcie działań, które umożliwią zmianę nawyków uczniów w zakresie spożywania posiłków w szkołach. Proszę także o podjęcie starań, aby w każdej szkole wydawany był gorący posiłek.

Świętokrzyski Kurator Oświaty

Kazimierz Mądzik