27 grudnia 2016

Seminaria dla nauczycieli „Polski wiek XX – losy państwa i narodu”

Szkolenie dla nauczycieli w roku szkolnym 2016/2017 organizowane jest we współpracy Instytutu Pamięci Narodowej z Ministerstwem Edukacji Narodowej (przy wsparciu organizacyjnym i informacyjnym ze strony Kuratorium Oświaty w Kielcach). Szkolenie adresowane jest do nauczycieli przedmiotów humanistycznych szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Szkolenia będą certyfikowane. Nauczyciele, którzy wezmą udział w co najmniej pięciu spotkaniach oraz przeprowadzą po każdym z nich od jednego do trzech działań edukacyjnych (lekcja, wycieczka, zajęcia koła przedmiotowego, etc.) otrzymają po zakończeniu kursu stosowny certyfikat MEN i IPN (czerwiec 2017 r.).

Szkolenia dla nauczycieli z województwa świętokrzyskiego odbędą się w Centrum Edukacyjnym IPN „Przystanek Historia” w Kielcach przy ulicy Warszawskiej 5 według następującego harmonogramu:

 

Temat szkolenia Termin
Polityka władz komunistycznych wobec społeczeństwa polskiego w latach 1944–1948 16 stycznia 2017,
godz. 14.00
Fenomen Polskiego Państwa Podziemnego 20 lutego 2017,
godz. 14.00
Polacy i Żydzi w czasie II wojny światowej 20 marca 2017,
godz. 14.00
Zbrodnie niemieckie i sowieckie na przedstawicielach polskich elit

w pierwszym okresie okupacji – wrzesień 1939 – czerwiec 1941

24 kwietnia 2017,
godz. 14.00
Okaleczony kraj. Polska po zakończeniu II wojny światowej 22 maja 2017,
godz. 14.00

Liczba uczestników ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Każda osoba zakwalifikowana otrzyma e-maila z potwierdzeniem udziału w szkoleniu. Rekrutację prowadzi Kuratorium Oświaty w Kielcach poprzez formularz on-line zamieszczony poniżej.

Zgłoszenia będą przyjmowane dla dnia 31 grudnia 2016 r. Pierwszeństwo w udziale przysługuje osobom z terenu województwa świętokrzyskiego

Szczegółowych informacji udziela: dr Michał Zawisza – tel. 696-826-381, michal.zawisza@ipn.gov.pl .

Świętokrzyski Kurator Oświaty

Kazimierz Mądzik

Formularz on-line