28 listopada 2016

Reforma edukacji – materiał ze spotkań z dyrektorami

Panie, Panowie
Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych
w województwie świętokrzyskim

Zakończył się cykl narad z dyrektorami szkół i placówek oświatowych w województwie świętokrzyskim poświęcony reformie edukacji. Podczas spotkań został przedstawiony projekt zmian w oświacie, dotyczący m.in. ustroju szkolnego oraz związanych z tym modyfikacji w organizacji i funkcjonowaniu szkół oraz placówek oświatowych.

Załączniki

Prezentacja w formacie PDF
Data: 2016-12-30, typ pliku: PDF, rozmiar: 2 MB
Prezentacja w formacie PPTX
Data: 2016-12-30, typ pliku: PPTX, rozmiar: 2 MB