28 listopada 2016

III Ogólnopolski Konkurs Literacki o Twórczości Kornela Makuszyńskiego

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Lublinie we współpracy ze Szkołą Podstawową nr 34 im. Kornela Makuszyńskiego w Lublinie zapraszają do udziału w III Ogólnopolskim Konkursie Literackim "Czytanie jest przygodą".

Ko nkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych, prace będą oceniane w dwoch kategoriach: klasy I-III, IV-VI.

Tematy prac konkursowych:

  • Koziołek Matołek to najbardziej rozpoznawalna postać w twórczości Kornela Makuszyńskiego. Napisz dowolny wiersz o tym bohaterze.
  • Napisz list do swojego rówieśnika, w którym zachęcisz go do czytania książek Kornela Makuszyńskiego. Przekonaj go, że warto czytać.
  • Dawniej i dziś. Rzeczywistość bohaterów książek Kornela Makuszyńskiego wobec świata dzieci XXI wieku. Porównaj i oceń, odwołując się, do co najmniej jednego przykładu z twórczości Kornela Makuszyńskiego.

Szkoła może przesłać dowolną ilość prac, które winny być dostarczone w formie papierowej oraz w wersji elektronicznej na adres e-mail: kornelsp34@wp.pl Termin nadsyłania prac mija 27 stycznia 2017 r.