25 listopada 2016

Konferencja poświęcona reformie edukacji dla przedstawicieli rad rodziców i rodziców uczniów szkół i placówek oświatowych

Świętokrzyski Kurator Oświaty zaprasza na konferencję poświęconą reformie edukacji dla przedstawicieli rad rodziców i rodziców uczniów szkół i placówek oświatowych

Termin konferencji: 29 listopada 2016 (wtorek), godz. 14.30

Miejsce konferencji: Politechnika Świętokrzyska, główna aula wykładowa uczelni, al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7

Adresaci konferencji: przedstawiciele rad rodziców i rodzice uczniów szkół i placówek oświatowych z terenu województwa świętokrzyskiego.

Świętokrzyski Kurator Oświaty prosi o zgłaszanie liczby rodziców z danej szkoły lub placówki na wyżej wspomnianą konferencję za pomocą formularza zgłoszeniowego: