24 listopada 2016

II edycja konferencji „Uzależnienia behawioralne dzieci i młodzieży. Kiedy kończy się przyjemność a zaczyna uzależnienie.”

Szanowni Państwo
Dyrektorzy, Nauczyciele i Wychowawcy
szkół i placówek oświatowych
w województwie świętokrzyskim

W związku z dużym zainteresowaniem środowiska szkolnego tematyką konferencji, która odbyła się w dniu 8 listopada 2016 r. w Wyższej Szkole Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach nt. uzależnień behawioralnych informuję o organizacji drugiej edycji ww. przedsięwzięcia.

Organizatorzy – Kuratorium Oświaty w Kielcach i Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach – zapraszają do udziału w II edycji konferencji pt. „Uzależnienia behawioralne dzieci i młodzieży. Kiedy kończy się przyjemność a zaczyna uzależnienie”, w której specjaliści z zakresu pedagogiki, terapii, kosmetologii, informatyki i prawa przybliżą tematykę uzależnień od czynności. Program konferencji dotyczyć będzie zaburzeń odżywiania, przyczyn i skutków opalania,
e-uzależnień, aspektów prawnych nałogowego uprawiania hazardu oraz profilaktyki i terapii uzależnień behawioralnych.

Deklarację uczestnictwa w konferencji proszę wypełnić do dnia 2 grudnia 2016 r. poprzez formularz zgłoszeniowy on-line.

Jednocześnie informuję, że konferencja odbędzie się tylko w przypadku zgłoszenia się wystarczającej liczby chętnych. Wówczas osobom zainteresowanym udziałem w konferencji szkoleniowej zostaną przesłane drogą e-mailową informacje o jej programie, miejscu i terminie.

UWAGA: Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odstąpienia od organizacji konferencji z przyczyn od nich niezależnych.

Z ramienia Kuratorium Oświaty w Kielcach za organizację konferencji odpowiedzialna jest Pani wizytator Małgorzata Połeć (telefon: 41 3421820 lub email: malgorzata.polec@kuratorium.kielce.pl).

Świętokrzyski Kurator Oświaty
Kazimierz Mądzik