23 listopada 2016

Konferencja „Efektywne kształcenie dorosłych”. 

Zapraszamy do udziału w konferencji „Efektywne kształcenie dorosłych”.

Zainteresowani udziałem w konferencji proszeni są o kontakt e-mail z Centrum Kształcenia Ustawicznego w  Ostrowcu.