23 listopada 2016

Bezpłatne szkolenie dla nauczycieli publicznych szkół podstawowych z obszaru gmin wiejskich i miejsko-wiejskich „Programowanie i nauczanie programowania”

Stowarzyszenie Nowe Oblicze Edukacji oraz Fundacja Girls Code Fun zapraszają do udziału w bezpłatnym szkoleniu dla nauczycieli publicznych szkół podstawowych z obszaru gmin wiejskich i miejsko-wiejskich z województwa świętokrzyskiego (klasy I-III) „PROGRAMOWANIE I NAUCZANIE PROGRAMOWANIA”, które będzie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa lata 2014-2020, Działanie 3.2 – Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej.

Cykl szkoleniowy obejmuje:

  • szkolenie stacjonarne – 4 dni
  • zajęcia pozalekcyjne z uczniami, które nauczyciel realizuje w swej placówce szkolnej nieodpłatnie jako element nauki praktycznej – 10×2 godziny
  • szkolenie praktyczne przy osobistym udziale trenera – 5×2 godziny (zajęcia pozalekcyjne z uczniami)

Każdy nauczyciel jako formę wsparcia otrzyma:

  • komputer lub tablet
  • scenariusze zajęć
  • bieżące wsparcie merytoryczne w realizacji zajęć
  • sprzęt niezbędny do przeprowadzenia zajęć

Planowany termin szkolenia to IV kwartał 2017.

Uprzejmie informujemy, że w związku z dużym zainteresowaniem udziałem w projekcie szkoleniowym przedłużamy termin rejestracji do 30.11.2016 r.

Szkolenie w zakresie nauki programowania wspiera Świętokrzyski Kurator Oświaty.

Organizatorem szkolenia jest Stowarzyszenie Nowe Oblicze Edukacji, Grupa MAC oraz Fundacja Girls Code Fun.