23 listopada 2016

Dezyderat nr 4 Komisji do Spraw Petycji  w sprawie podjęcia działań przeciwdziałających alienacji rodzicielskiej z dnia 12 maja 2016 r.

Szanowni Państwo,
Dyrektorzy szkół i placówek

Informuję, że w dniu 12 maja 2016 r. Sejmowa Komisja ds. Petycji przyjęła Dezyderat nr 4 w sprawie podjęcia działań przeciwdziałających alienacji rodzicielskiej. Proszę, aby Państwo i pracownicy pedagogiczni zatrudnieni w kierowanych przez Państwa szkołach i placówkach zapoznali się z treścią ww. dezyderatu i zwrócili w swojej pracy uwagę na problem tzw. „alienacji rodzicielskiej”.

Kazimierz Mądzik
Świętokrzyski Kurator Oświaty